Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας | Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Μέλη Επιτροπής

 

1. Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος

Πρόεδρος

22932414

 

2. Θεμιστοκλέους Νίκος

Αντιπρόεδρος

99570099

 

3. Παπασυμεών Παπαμιχαήλ

Αν. Αντιπρόεδρος

99432767

 

4. Σπανού Θεμούλα

Ταμίας

99370775

 

5. Γαβριήλ Μαρία

Βοηθός Ταμίας

22824158

 

6. Χατζηγιάννης Χριστάκης

Γραμματέας

99563687

 

7. Παναγή Δώρα

Βοηθός Γραμματέας

99435889

 

8. Ανδρέου Παντελής

Μέλος

99362072

 

9. Ιωάννου Σάββας

Μέλος

99473318

 

10. Κύρου Κυριάκος

Μέλος

99455770

 

11. Ορουντιώτης Αλέκος

Μέλος

99449822

 

12. Περατίτης Κωστάκης

Μέλος

99491714

 

13. Πρωτοπαπάς Σάββας

Μέλος

99629244

 

14. Σκουφάρης Παναγιώτης

Μέλος

99570947

 

15. Φουσκωτός Σάββας Μέλος 99450132

 

16. Γιωργαλλής Πανίκος Μέλος 99675003

 

17. Σταματάρης Βασίλης Μέλος 99435444

 

18. Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Ορούντας 22824455

mangadexLike us on Facebook